จำหน่าย และิดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ DownFlow
มาตรฐานแอร์ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ต้องเป็นแอร์ Downflow เท่านั้น ด้วยหลักการง่ายๆ ความร้อนลอยขึ้นสูง ความเย็นลอยลงต่ำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2019 cisco2u.com. All rights reserved
by Procurve Group 1992
Hosting by CSR 9cisco.com
Web design by d108.com